Προϊόντα
ΠΡΟΒΟΛΗ
HYDROFLEX Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης (ID)
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης θηλυκού άκρου (ID)
GEOSUB Διαμορφώσιμος διπλού δομημένου τοιχώματος σωλήνας 2ης γενιάς
GEOSUB Άκαμπτος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος 2ης γενιάς
Ελαστικός δακτύλιος
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης (GEODRAIN)
Θηλυκή μούφα σύνδεσης (OD)
Μούφα επισκευής
Θηλυκή μούφα σύνδεσης (ID)
Αρσενική μούφα σύνδεσης (ID)
Αρσενική μούφα σύνδεσης (OD)
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ