Προϊόντα
ΠΡΟΒΟΛΗ
Ελαστικός δακτύλιος
GEOSUB Διαμορφώσιμος διπλού δομημένου τοιχώματος σωλήνας 2ης γενιάς
GEOSUB Άκαμπτος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος 2ης γενιάς
Ελαστικός δακτύλιος
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης (GEODRAIN)
Θηλυκή μούφα σύνδεσης (OD)
Μούφα επισκευής
Θηλυκή μούφα σύνδεσης (ID)
Αρσενική μούφα σύνδεσης (ID)
Αρσενική μούφα σύνδεσης (OD)
Λιπαντικό σύνδεσης σωλήνων και εξαρτημάτων KOUVIDIS
Μούφα σύνδεσης με άγκιστρα
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ