Προϊόντα
ΠΡΟΒΟΛΗ
GEOSAN PE Άκαμπτος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος
GEOSAN PP Άκαμπτος σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος
Συστολικό Ημιταυ 45
Θηλυκή τάπα
Αρσενική τάπα
Αρσενική τάπα (ID)
Ημιταυ 45ο
Ταυ 90ο
Γωνίες 90ο
Στήριγμα σωλήνων PPR
Γωνίες 45ο
Ελαστικός δακτύλιος θηλυκού άκρου GEOSAN PE
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ