02/02/2021

Χρωματική ταυτοποίηση δικτύων στις χωνευτές εγκαταστάσεις

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία των πολυστρωματικών σωλήνων, η KOUVIDIS έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ασφάλεια και την οργάνωση των χωνευτών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με την χρωματική ταυτοποίηση των δικτύων.

Ενσωματώνοντας κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, ένα τρίτο ανεξάρτητο στρώμα από διαμήκεις γραμμές ανεξίτηλου χρώματος στο εξωτερικό τοίχωμα των σωλήνων DUROFLEX PLUS και SUPERFLEX PLUS, δημιουργείται μια μακράς διαρκείας χρωματική σήμανση μεταξύ ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

Ο παραπάνω διαχωρισμός έχει πολλαπλά οφέλη καθώς συμβάλει στην προστασία του προσωπικού που εκτελεί τεχνικές εργασίες, προειδοποιώντας το για την επικινδυνότητα των αγωγών που βρίσκονται στο εσωτερικό του σωλήνα, ενώ παράλληλα διευκολύνει το έργο του μελετητή για την καλύτερη και ασφαλέστερη οργάνωση του δικτύου.

Η χρωματική σήμανση των σωλήνων ακολουθεί τους κανόνες που θέτει το Πρότυπο NF P 98-332 το οποίο προδιαγράφει τον χρωματισμό των σωλήνων σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής τους και αποτελεί μια καινοτομία της KOUVIDIS, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Η κόκκινη χρωματική σήμανση υποδηλώνει την ύπαρξη ισχυρών ρευμάτων στο εσωτερικό του σωλήνα, ενώ η πράσινη χρωματική σήμανση χρησιμοποιείται για την προστασία αγωγών ασθενών ρευμάτων.

Η KOUVIDIS είναι η πρώτη αμιγώς ελληνική εταιρία που έχει αναπτύξει από το 2017 την χρωματική σήμανση για την ταυτοποίηση των δικτύων, εφαρμόζοντας την στους σωλήνες GEONFLEX Ν750 και GEOSUB L450 για τις εγκαταστάσεις των υπόγειων δικτύων μεταφοράς ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.