20/06/2016

Νέα LVD με πιο αυστηρό πλαίσιο

Σε εφαρμογή έχει τεθεί η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ που αφορά τη διαθεσιμότητα του ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης (50 και 1000 V για το εναλλασσόμενο ρεύμα και μεταξύ 75 και 1500 V για το συνεχές ρεύμα) καταργώντας την μέχρι σήμερα 2006/95/ΕΕ.

Στην Εφημερίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης ΦΕΚ1425Β και ΦΕΚ 1426Β γίνεται η σχετική προσαρμογή της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία.

Ο στόχος της νέας οδηγίας παραμένει ο ίδιος και είναι η εξασφάλιση ότι το ηλεκτρολογικό υλικό το οποίο διατίθεται και κυκλοφορεί στην αγορά πληροί τις απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας των προσώπων, καθώς και των κατοικίδιων ζώων και της ιδιοκτησίας, με ταυτόχρονη κατοχύρωση της λειτουργίας της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς.

Αυτό που αξίζει την προσοχή όλων είναι οι πιο αυστηρές κυρώσεις που θέτει η νέα Οδηγία 2014/35/ΕΕ στους παραβάτες των διατάξεων της. Οτιδήποτε σχετίζεται με απουσία σήμανσης CE, αθέμιτη ή παραπλανητική χρήση σήμανσης CE, απουσία Δήλωσης Συμμόρφωσης, έλλειψη οδηγιών ασφαλούς εγκατάστασης και με ελλείψεις στα στοιχεία του φάκελου τεχνικής τεκμηρίωσης συνοδεύεται από ένα σχετικό χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 50.000€ ανάλογα με το είδος της παράβασης.

Στο άρθρο 23 της νέας Οδηγίας μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις κυρώσεις ανάλογα με την παράβαση (βλ. ΦΕΚ1425Β).

Η KOUVIDIS πιστή στην ορθή συμμόρφωση των προϊόντων της έχει προχωρήσει στην ανανέωση όλων των Δηλώσεων Συμμόρφωσης των προϊόντων της προς τη νέα Οδηγία καθώς και των Αποτελεσμάτων Δοκιμών από το γερμανικό εργαστήριο VDE.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή της νέας οδηγίας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.