20/06/2016

Noua directivă LVD în vigoare

Noua Directivă europeană de joasă tensiune 2014/35/UE (LVD) privind disponibilitatea echipamentelor electrice concepute pentru a fi utilizate la o tensiune nominală cuprinsă între 50 și 1000 V pentru curent alternativ și între 75 și 1500 V pentru curent continuu a intrat în vigoare, abrogând versiunea anterioară 2006/95/UE.

Scopul noii Directive LVD este același, asigurându-se astfel că echipamentele electrice disponibile pe piață îndeplinesc cerințele, prin oferirea unui nivel ridicat de protecție a sănătății și siguranței oamenilor, precum și a animalelor domestice și a proprietăților și garantarea în același timp a unei funcționări mai bune a pieței interne europene.

Trebuie remarcat faptul că noua Directivă LVD 2014/35/UE impune sancțiuni stricte în caz de nerespectare a dispozițiilor sale. Aceste sancțiuni depind de tipul de infracțiune, absența marcajului CE, utilizarea incorectă sau înșelătoare a marcajului CE, absența declarației de conformitate, lipsa instrucțiunilor de instalare în condiții de siguranță și neregulile din documentația tehnică.

Fiind fidelă conformității produselor sale, KOUVIDIS a actualizat toate declarațiile de conformitate și rezultatele testelor efectuate de laboratorul german VDE, în conformitate cu cerințele noii Directive LVD.

Pentru orice informații suplimentare privind punerea în aplicare a noii Directive 2014/35/UE, contactați-ne