DEZVOLTARE SUSTENABILĂ
Un pas spre un viitor mai bun
În calitate de unitate industrială, considerăm că suntem responsabili și răspunzători față de mediu, societate și oameni. Ideea de creștere sustenabilă este profund înrădăcinată în filosofia noastră și este un ghid constant pentru toate activitățile noastre. Creșterea sustenabilă este singura modalitate pentru a asigura un spirit antreprenorial sănătos, precum și o producție cu valoare adăugată.
Strategia noastră

de dezvoltarea sustenabilă a fost descrisă în următoarele acțiuni:

1
SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATE
Implementarea a trei sisteme de management conform standardelor internaționale ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001
2
REDUCEREA POLUANȚILOR EMIȘI
Reducerea poluanților emiși care rezultă din activitățile noastre
3
UTILIZAREA DE MATERIALE DE ÎNALTĂ CALITATE
Utilizarea de materiale de înaltă calitate cu o amprentă de mediu redusă
4
INSPECTAREA PRODUCELOR
Rapoarte de testare pentru produsele noastre de la organismele de certificare VDE și Bureau Veritas recunoscute la nivel internațional
5
RESPONSABILITĂȚII SOCIALE CORPORATIVE
Angajamentul față de societate prin integrarea Responsabilității Sociale Corporative în politica companiei noastre
Punem accent pe următoarele sectoare:
  • PIAȚA
  • MEDIUL
  • SĂNĂTATEA LA LOCUL DE MUNCĂ
  • SOCIETATEA

Nu facem compromisuri în ceea ce privește aspectele legate de siguranță

Știm că gradul de satisfacție al clienților noștri provine prin furnizarea de produse și servicii integrate și de înaltă calitate, care se remarcă prin siguranță, excelență tehnologică și fiabilitate.

Objective

Actualizarea constantă a calității produselor și serviciilor noastre

Începând cu sfârșitul anului 2000, KOUVIDIS aplică un sistem de management al calității conform EN ISO 9001, certificat de Organizația Internațională BUREAU VERITAS.
Sistemul de management al calității acoperă în totalitate toate activitățile companiei în ceea ce privește proiectarea de noi produse, furnizarea de materiale, producția și vânzarea tuturor produselor fabricate.


Gradul de satisfacție a clientului înainte și după utilizarea produselor noastre

Ținerea la curent a clienților cu privire la produsele și serviciile noi și oferirea de răspunsuri la întrebările de natură tehnică sunt doi factori-cheie pentru gradul de satisfacție al acestora. Compania noastră a conceput programul CONVERSAȚII PRIN TELEFON pentru a avea o înțelege mai bine a nevoilor instalatorilor.


Cercetarea și dezvoltarea de noi produse și tehnologii inovatoare

Urmăm cu conștiinciozitate calea creșterii, cercetării și dezvoltării continue. Ne ocupăm de nevoile clienților noștri și lucrăm fără probleme și în liniște, astfel încât să fim întotdeauna cu un pas înaintea lor.


Valoare excedentară pentru furnizorii, colaboratorii și angajații noștri

Identificând responsabilitatea și misiunea noastră, ne alegem furnizori și colaboratori care respectă standardele de calitate pe care le-am stabilit, adoptă politica noastră de calitate și oferă o valoare excedentară activității noastre.

.PDF
ISO 9001 Certificat

Sistemul nostru de management al calității este o garanție a unei guvernări responsabile, a informațiilor valide despre clienți și a răspunsului în timp util la solicitările acestora, menținerea competitivității și realizarea unei creșteri sănătoase și solide.

14
ANI

de implementare a politicii de calitate

23
DIPLOME

de brevet

99%
GRAD DE SATISFACȚIE

a clienților
(chestionar OPEN PHONE 2017)

Aflați mai multe despre procedurile sistemului nostru de management al calității conform EN ISO 9001

AFLAȚI MAI MULTE

Un mediu durabil este prioritatea noastră principală…

Protecția mediului este o problemă importantă pentru noi toți. Obiectivul nostru este de a reduce la minimamprenta de mediu la realizarea și utilizarea produselor noastre, contribuind la promovarea conștiinței de mediu.

Obiective

Protecția mediului

Începând cu anul 2006, KOUVIDIS aplică un sistem de management de mediu conform EN ISO 14001, certificat de Organizația Internațională BUREAU VERITAS. Sistemul de management presupune o politică de mediu integrată care reduce la minim impactul negativ al operațiunilor companiei asupra mediului natural.

Reducerea consumului de energie și protecția resurselor naturale

Consumul total de energie al fabricii noastre provine de la SRE, în timp ce, toate camioanele noastre au fost înlocuite cu vehicule cu nivel redus de emisii

Cercetarea și dezvoltarea de tehnologii care vor asigura o amprentă de mediu redusă

Toate produsele noastre sunt în conformitate cu cerințele ROHS europene 2011/65/UE și REACH EC1907/2006, reglementările privind utilizarea substanțelor chimice și a substanțelor periculoase.

Eliminarea corectă a deșeurilor

Depunem eforturi pentru a reduce generarea de deșeuri și colaborăm cu companii licențiate pentru a asigura gestionarea și eliminarea corectă a deșeurilor.

.PDF
ISO 14001 Certificat

Angajamentul nostru este de a îmbunătăți permanent amprenta noastră de mediu și de a ne conforma pe deplin legislației conexe privind schimbările climatice și protecția mediului.

100%
DIN ENERGIA CONSUMATĂ

de fabrica noastră provine de la SRE

100%
RECICLABILE

ambalaje

30%
O CANTITATE

mai mică de materiale de ambalaj

Aflați mai multe despre procedurile sistemului nostru de management conform EN ISO 14001

AFLAȚI MAI MULTE

Angajații noștri sunt bunul nostru cel mai de preț 

Succesul companiei noastre are la bază productivitatea angajaților noștri. Siguranța și sănătatea la locul de muncă reprezintă o valoare fermă a companiei KOUVIDIS.

Obiective

Prevenirea accidentelor

Începând cu anul 2007, KOUVIDIS aplică un sistem de management de sănătate și siguranță la locul de muncă conform ISO 45001, certificat de Organizația Internațională BUREAU VERITAS. Sistemul de management reflectă respectul companiei față de angajații săi și dorința de a împărtăși experiențele, motivația și ideile acestora pentru o mai bună calitate a vieții.

Monitorizarea și evaluarea permanentă a sănătății și securității la locul de muncă a angajaților noștri

Monitorizăm, revizuim, stabilim obiective și continuăm să investim în condițiile cele mai potrivite de lucru și procedurile necesare pentru educarea, prevenirea și eliminarea adecvată a accidentelor la locul de muncă.

Condiții de maximă siguranță pentru vizitatorii noștri

Aplicăm toate procedurile necesare pentru a asigura sănătatea și siguranța tuturor partenerilor noștri și a terților care vizitează sediul nostru.

.PDF
ISO 45001 Certificat

Ne atingem obiectivele de calitate, prin conștientizarea angajaților noștri și prin armonizarea muncii la strategia noastră.

>3
ANI

fără accidente

4
SEMINARE

anuale dedicate siguranței angajatului

100%
ÎNGRIJIRE MEDICALĂ

oferită tuturor angajaților noștri

Aflați mai multe despre procedurile sistemului nostru de management conform ISO 45001

AFLAȚI MAI MULTE

Importanța de a dărui…

Creșterea sustenabilă depinde în mod direct de dezvoltarea societății. Considerăm că avem o responsabilitate față de societate și încercăm permanent să contribuim la dezvoltarea sa sustenabilă.

Obiective

Contribuirea la bunăstarea comunităților locale

Aplicăm o serie de acțiuni care contribuie la bunăstarea comunităților locale și a grupurilor sociale vulnerabile.

Formarea de oameni cu abilități foarte bune

Investim în tineri, deoarece credem în contribuția lor la un viitor mai bun pentru societatea noastră. Organizăm programe speciale de formare profesională care promovează cunoașterea și sensibilizarea față de problemele de mediu, sociale și de management.

Contribuirea la creșterea economică a țării noastre

Politica noastră socială nu se limitează la contribuția la societatea locală, ci include și politici care vizează creșterea economică a țării noastre. Suntem 100% consecvenți angajaților, clienților, partenerilor și obligațiilor autorităților de stat.

120%
CREȘTERE

a donațiilor făcute către organizații neguvernamentale în ultimii 2 ani

>70
ORE

de formare profesională pentru studenți și absolvenți (2011 - 2018)

25%
DIN LUCRĂTORI

provin
din compania locală