25/07/2017

Νέοι σωλήνες GEONFLEX & GEOSUB 2ης γενιάς

Με την μέθοδο της συνεκβολής (co-extrusion) ένα τρίτο ανεξάρτητο στρώμα από διαμήκεις γραμμές ανεξίτηλου χρώματος ενσωματώνεται, κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, στο εξωτερικό δακτυλιοειδές τοίχωμα του σωλήνα δημιουργώντας μια μακράς διαρκείας χρωματική σήμανση μεταξύ ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

Με αυτό τον τρόπο οι νέοι σωλήνες 2ης γενιάς προστατεύουν το προσωπικό που εκτελεί τεχνικές εργασίες εγκατάστασης ή συντήρησης προειδοποιώντας το για την επικινδυνότητα των αγωγών που βρίσκονται στο εσωτερικό τους ενώ παράλληλα διευκολύνουν το έργο του μελετητή για την καλύτερη και ασφαλέστερη οργάνωση του δικτύου.

Τέλος, οι νέοι σωλήνες 2ης γενιάς επιτυγχάνουν αυξημένη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (UV), μεγαλύτερη από 5 χρόνια, που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση των μηχανικών τους ιδιοτήτων μετά από μακρά διαστήματα αποθήκευσης στην αποθήκη ή το εργοτάξιο.

Η χρωματική ταυτοποίηση των νέων σωλήνων 2ης γενιάς GEONFLEX & GEOSUB ακολουθεί τους κανόνες που θέτει το Γαλλικό Πρότυπο NF P 98-332 το οποίο προδιαγράφει τον χρωματισμό των σωλήνων σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής τους καθώς και τις ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να έχουν μεταξύ τους. Η απαραίτητη προειδοποιητική σήμανση που αναγράφεται πλέον πάνω στους νέους σωλήνες ακολουθεί τις προδιαγραφές των προϊόντων σήμανσης και προειδοποίησης των υπογείων δικτύων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 12613 & ΕΝ 50520.

 

Σημείωση:

  1. Για την παραγωγή σωλήνων GEONFLEX & GEOSUB με πράσινη χρωματική σήμανση απαιτείται ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας.
  2. Οι σωλήνες GEONFLEX & GEOSUB μπορεί να παραχθούν και με διαφορετική χρωματική σήμανση κατόπιν ζήτησης.

 

ΛΗΨΕΙΣ
.PDF
Συστήματα σωλήνων για υπόγεια δίκτυα