26/02/2019

Νέο προϊόν – Διαχωριστής

Ένα νέο προϊόν προστίθεται στην ομάδα των συστημάτων σωλήνων της KOUVIDIS για την προστασία και διαχείριση καλωδίων σε υπόγεια δίκτυα μεταφοράς ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Πρόκειται για τον διαχωριστή ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εξάρτημα για τον εγκαταστάτη και τον μελετητή που βοηθάει σημαντικά στην οργάνωση και αναγνώριση του δικτύου διατηρώντας σταθερές τις αποστάσεις ανάμεσα στους σωλήνες σε όλο το μήκος του.

Οι διαχωριστές επιτυγχάνουν μια ευθύγραμμη και σταθερή όδευση διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά τη διέλευση των καλωδίων στο εσωτερικό των σωλήνων. Παράλληλα, εξασφαλίζονται σταθερές και ομοιόμορφες συνθήκες πλήρωσης του ορύγματος της εγκατάστασης ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται ανάμεσα και γύρω από τους σωλήνες.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι με τη χρήση τους βελτιώνεται το φαινόμενο μετάδοσης της θερμότητας μεταξύ των καλωδίων που παρουσιάζεται όταν οι σωλήνες έρχονται σε άμεση επαφή μεταξύ τους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384.

Οι διαχωριστές παράγονται από πολυπροπυλένιο και είναι συμβατοί με τους σωλήνες GEONFLEX N750 και GEOSUB L450 με ονομαστική διάμετρο από Ø50 έως και Ø160. Αποτελούνται από δύο σειρές με τέσσερεις θέσεις στήριξης σε κάθε σειρά και μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους ή να διαιρεθούν, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εγκατάστασης, ευκολά με μια κίνηση. Το πλάτος στήριξης της κάθε θέσης είναι επαρκές ώστε να μην δημιουργούνται σημειακά φορτία στους σωλήνες.

Για την βέλτιστη εγκατάσταση των σωλήνων στο όρυγμα, προτείνεται να τοποθετούνται κατά διαστήματα 1,5 μέτρου μεταξύ τους προκειμένου να διατηρείται η σωστή απόσταση μεταξύ των σωλήνων.

Με τη χρήση των διαχωριστών η εγκατάσταση των σωλήνων σε υπόγεια δίκτυα μεταφοράς ενέργειας και τηλεπικοινωνιών γίνεται πλέον ευκολότερη, συντομότερη και το βασικότερο πιο ασφαλής καθώς αποκλείονται φαινόμενα αυτοσχέδιων και επισφαλών πρακτικών που επινοούσαν οι εγκαταστάτες προκειμένου να οργανώσουν καλύτερα τις εγκαταστάσεις τους.

ΛΗΨΕΙΣ
.PDF
Διαχωριστές για σωλήνες διπλού τοιχώματος