29/06/2016

Σφραγίδα εμπιστοσύνης Dun & Bradstreet

Αμερόληπτη ένδειξη της αξιοπιστίας της KOUVIDIS, αποτελεί η πρόσφατη απόκτηση της σφραγίδας «εμπιστοσύνης» από την Dun & Bradstreet, παγκόσμιο και αναγνωρισμένο οργανισμό παροχής επιχειρηματικής πληροφόρησης και υπηρεσιών διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.

Η Dun & Bradstreet, σε συνεργασία με την ICAP Group, εκδίδει το DUNS Number, ένα μοναδικό σύστημα αναγνώρισης επιχειρήσεων, που δίνει τη δυνατότητα σε πιθανούς επιχειρηματικούς εταίρους να ελέγξουν την αξιοπιστία του οικονομικό προφίλ της εκάστοτε επιχείρησης, ώστε να λάβουν τις σωστές εμπορικές αποφάσεις. Το σύστημα αυτό παρέχει πλήρη, έγκυρη και έγκαιρη επιχειρηματική πληροφόρηση που αναγνωρίζεται από περισσότερες από 200 κυβερνήσεις και οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, πατώντας πάνω στο εικονίδιο Duns Registered, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της KOUVIDIS, ο επισκέπτης συνδέεται με ένα σύντομο προφίλ της εταιρίας οι πληροφορίες του οποίου έχουν πιστοποιηθεί από την  Dun & Bradstreet διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την αξιοπιστία τους.

Με το σήμα της Dun & Bradstreet η KOUVIDIS ενισχύει την αξιοπιστία της έναντι των υφιστάμενων και δυνητικών συνεργατών της, αποδεικνύοντας την ακεραιότητα των οικονομικών της στοιχείων ενώ παράλληλα στηρίζει την προσπάθεια για τη μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου στο συνεχώς αυξανόμενο διεθνές εμπόριο.