01/11/2017

Νέος κατάλογος συστημάτων σωλήνων προστασίας καλωδίων

Ο νέος κατάλογος συστημάτων σωλήνων προστασίας καλωδίων της KOUVIDIS είναι πλέον διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο νέος κατάλογος (έκδοση 2018) αποτελεί ένα χρήσιμο τεχνικό οδηγό τόσο για τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη όσο και για τον μελετητή καθώς περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων προστασίας καλωδίων της KOUVIDIS, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με την καταλληλόλητα των προϊόντων ανά πεδίο εφαρμογής, την εναρμόνιση τους με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καλές πρακτικές για τη σωστή συναρμολόγηση ενός συστήματος σωλήνων και άλλα θέματα τεχνικής υποστήριξης που προάγουν την ασφάλεια μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων μας επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας μας στο 800 11 400 500 (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00).