26/02/2023

Ανανέωση των πιστοποιήσεων για τα συστήματα διαχείρισης της KOUVIDIS

Η εταιρία  KOUVIDIS επέλεξε για ακόμα μία φορά την Bureau Veritas  να αναλάβει τον έλεγχο όλων των διαδικασιών που εφαρμόζει η εταιρία για την ποιότητα των προϊόντων της, την ασφάλεια των εργαζομένων της, και την ορθή διαχείριση των πόρων της για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 45001 και ISO 14001 αντίστοιχα.

Η Bureau Veritas είναι παγκόσμιος ηγέτης στις υπηρεσίες εργαστηριακών δοκιμών, επιθεωρήσεων και πιστοποίησης. Ο Όμιλος ιδρύθηκε το 1828 και σήμερα απασχολεί περισσότερους από 82.000 υπαλλήλους, έχοντας συνεργασία με περισσότερες από 400.000 επιχειρήσεις σε 140 χώρες.

Τόσο οι ελεγκτές όσο και οι επιθεωρητές της Bureau Veritas  δεσμεύονται να παρέχουν αντικειμενικές, ανεξάρτητες αξιολογήσεις συμμόρφωσης προϊόντων, συμβάλλοντας σε διαδικασίες παραγωγής και διανομής που προστατεύουν την υγεία των καταναλωτών και των εργαζομένων.

 

Κατεβάστε τα νέα αναθεωρημένα πιστοποιητικά της εταιρίας.

 

ΛΗΨΕΙΣ
.PDF
Πιστοποιητικό ISO 9001
.PDF
Πιστοποιητικό ISO 45001
.PDF
Πιστοποιητικό ISO 14001