01/11/2018

Ανανεωμένα τεύχη πιστοποιητικών

Οι ανανεωμένες εκδόσεις 2018/2019  των τευχών πιστοποιητικών προστασίας καλωδίων και αποχέτευσης και αποστράγγισης της KOUVIDIS είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας για κάθε ενδιαφερόμενο. Τα τεύχη πιστοποιητικών αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τον εγκαταστάτη και τον μελετητή καθώς περιλαμβάνουν όλα τα τεκμηριωμένα έγγραφα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων της KOUVIDIS καθώς και όλες τις πιστοποιήσεις τον συστημάτων διαχείρισης που εφαρμόζει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση των προϊόντων μας επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας μας στο 800 11 400 500 (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00).