Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Karaman & Nigde
ΤΟΥΡΚΙΑ KARAMAN & NIGDE

Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Karaman & Nigde

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΈργα ΑΠΕ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗTEGNATIA ENERJİ ÜRETİMİ SAN. ve TİC A.Ş. / TEGNATIA ENERGY GENERATION INDISTRY and TRADE INC.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση δύο υπερσύγχρονων σταθμών παραγωγής ηλιακής ενέργειας ισχύος 40 MW και 36 MW αντίστοιχα στις περιοχές της Τουρκίας Karaman και Nigde.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΡΓΟΥ
GEONFLEX διαμορφώσιμος σωλήνας