Επέκταση δικτύου τραμ Αθηνών
ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ

Επέκταση δικτύου τραμ Αθηνών

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΈργα υποδομής
  • ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ2018
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΘΕΜΕΛΗ ΑΕ

Το έργο αφορά την επέκταση του δικτύου του τραμ Αθηνών με την κατασκευή 7 νέων στάσεων στη διαδρομή εισόδου και 5 νέων στάσεων στη διαδρομή εξόδου. Στο μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου του (95%), το Τραμ κινείται σε διάδρομο αποκλειστικής διέλευσης.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΡΓΟΥ
GEOSUB Διαμορφώσιμος διπλού δομημένου τοιχώματος σωλήνας 2ης γενιάς
GEODRAIN Διάτρητος διαμορφώσιμος σωλήνας αποστράγγισης