17/12/2020

Συνεργασία της KOUVIDIS με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την ΕΒΕΤΑΜ

Η ανάγκη για αυξημένη ασφάλεια και αυξημένη αντοχή στη γήρανση στα σύγχρονα κτίρια έχει δημιουργήσει αυστηρότερες απαιτήσεις σχετικά με την καταλληλόλητα των δομικών υλικών που επιλέγονται σε αυτά. Μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την ασφάλεια ενός κτιρίου είναι η πυρκαγιά, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και να προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές στο ίδιο το κτίριο.

Οι πλαστικοί σωλήνες για την προστασία των μονωμένων αγωγών/καλωδίων αποτελούν μια σημαντική κατηγορία υλικών που επιβάλλεται να ικανοποιούν τις αυστηρές προδιαγραφές πυροπροστασίας ενός κτιρίου. Η KOUVIDIS, πιστή στην έρευνα και ανάπτυξη, συνεργάζεται με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., με στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας νέας ομάδας προϊόντων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ασφάλεια ενός κτιρίου.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την ανάπτυξη μιας νέας ομάδας πλαστικών σωλήνων προστασίας καλωδίων, διπλού δομημένου τοιχώματος, για υπέργειες εγκαταστάσεις, οι οποίοι θα χαρακτηρίζονται από υψηλή πυρανθεκτικότητα και αντοχή στη γήρανση σε εξωτερικές συνθήκες (UV resistance).

Παράλληλα, η μηδενική περιεκτικότητα τους σε αλογονούχες ουσίες, θα αποτρέπει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, την εκπομπή τοξικών και διαβρωτικών αερίων ενώ θα μειώνει την πυκνότητα του εκπεμπόμενου καπνού βοηθώντας το έργο των σωστικών συνεργείων.

Για την παραγωγή των συγκεκριμένων σωλήνων, η KOUVIDIS συνεργάζεται με το εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμερών του ΕΜΠ που έχει αναλάβει την ανάπτυξη των κατάλληλων πρώτων υλών σε εργαστηριακή κλίμακα. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., του πλέον αναγνωρισμένου εθνικού φορέα εργαστηριακών δοκιμών, πιστοποίησης και ποιότητας, θα διεξαχθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι δοκιμών με σκοπό την βελτιστοποίηση των νέων προϊόντων πριν το τελικό στάδιο παραγωγής.

Η ανάπτυξη του παραπάνω έργου πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου της δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, το οποίο έχει ως κύριο στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 3 ετών.