05/03/2020

Νέος φορέας πιστοποίησης για τα συστήματα διαχείρισης της KOUVIDIS

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη, η KOUVIDIS εδώ και περισσότερο από 14 χρόνια εφαρμόζει πλήρως μια σειρά συστημάτων διαχείρισης για την ποιότητα, το περιβάλλον και τον άνθρωπο

Στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση και αξιολόγηση των διαδικασιών της υπό το πρίσμα ενός ακόμα πιο πεπειραμένου συμβούλου/επιθεωρητή η KOUVIDIS πρόσφατα προχώρησε σε αλλαγή του φορέα πιστοποίησης για τα παραπάνω συστήματα διαχείρισης, συνάπτοντας μια νέα συνεργασία με τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης BUREAU VERITAS.

Ο νέος φορέας πιστοποίησης αναλαμβάνει πλέον τον έλεγχο όλων των διαδικασιών που εφαρμόζει η εταιρία για την ποιότητα των προϊόντων της, την ασφάλεια των εργαζομένων της και την ορθή διαχείριση των πόρων της για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 45001 και ISO 14001 αντίστοιχα.

Ειδικότερα για το Σύστημα Διαχείρισης που αφορά την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, η αναθεώρηση του έγινε με βάση το ISO 45001 το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο OHSAS 18001.

Η BUREAU VERITAS, παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε 140 χώρες και έχοντας συνεργασία με περισσότερες από 100.000 επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, αποτελεί έναν από τους πλέον έγκριτους φορείς πιστοποίησης σε διεθνές επίπεδο.

Κατεβάστε τα νέα αναθεωρημένα πιστοποιητικά της εταιρίας.

ΛΗΨΕΙΣ
.PDF
Πιστοποιητικό ISO 9001
.PDF
Πιστοποιητικό ISO 14001
.PDF
Πιστοποιητικό ISO 45001