14/09/2020

1000 ημέρες χωρίς εργατικό ατύχημα

Μια στιγμή ορόσημο αποτελεί για την εταιρία και τους ανθρώπους της η σημερινή ημέρα, καθώς καταφέραμε να συμπληρώσουμε 1000 ημέρες χωρίς κανένα ατύχημα στον εργασιακό μας χώρο.

Το 2017 έχοντας συμπληρώσει ήδη έναν χρόνο με μηδενικά ατυχήματα, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της KOUVIDIS έβαλαν έναν κοινό στόχο, να επιδιώξουν μέσα από την πρόληψη, τη σωστή εκπαίδευση και την ατομική ευθύνη να εξαλείψουν στον βαθμό που είναι δυνατό τα εργατικά ατυχήματα. Σήμερα, τρία χρόνια αργότερα, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που βλέπουμε τις προσπάθειες όλης της ομάδας μας να αποδίδουν καρπούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η KOUVIDIS εδώ και 13 χρόνια, έχει υιοθετήσει μια σειρά από διαδικασίες σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης ISO 45001, πιστοποιημένο από τον αναγνωρισμένο φορέα BUREAU VERITAS, με διαρκή στόχο την υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων της στον χώρο εργασίας