Μούφα σύνδεσης ISR Για τους διαμορφώσιμους σωλήνες DUROFLEX και SUPERFLEX

Η μούφα DUROFLEX έχει τέτοιο σχεδιασμό έτσι ώστε να συνδέει με ασφάλεια τους σωλήνες DUROFLEX και SUPERFLEX εξασφαλίζοντας βαθμό στεγανότητας κατ’ ελάχιστο IΡ 54.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προορίζεται για χωνευτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

 • ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:ΕΝ 61386.01
 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS)
 • ΧΡΩΜΑ:RAL 5019 Μπλε
 • ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ:IP 44
 • Συμμόρφωση προϊόντος, ως προς το σύνολο των απαιτήσεων των ευρωπαϊκών oδηγιών στις οποίες ανήκει
 • Εύρος θερµοκρασιακής αντοχής
 • Αντίσταση στη διάδοση φλογών
 • Αντιστατική Τεχνολογία
 • Αντιχαρακτική τεχνολογία
 • ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
 • ΛΗΨΕΙΣ
1Έχει αυξημένη αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία (UV)
2Χαράσσεται με λέιζερ και τοποθετείται σε 100% ανακυκλώσιμα κουτιά συσκευασίας για την καλύτερη προστασία της
3Επιτυγχάνει υψηλή στεγανότητα (min IP54) όταν συνδέεται με τους σωλήνες DUROFLEX και SUPERFLEX
4Ενσωματώνει αντιστατική τεχνολογία που προστατεύει έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό (Patent Protected: 1009810)
5Ενσωματώνει αντιχαρακτική τεχνολογία που μειώνει την επιφανειακή φθορά στο εσωτερικό τοίχωμα από την όδευση των καλωδίων (Patent Protected: 1010513)
Ιδιότητες
Πρώτη ύλη Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό U-PVC ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS)
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής -25oC
Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής +60oC
Ηλεκτρικές ιδιότητες Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης
Αντίσταση εισδοχής στερεών αντικειμένων IP54 (για σύνδεση με τον σωλήνα DUROFLEX/SUPERFLEX)
Αντίσταση εισροής νερού IP54 (για σύνδεση με τον σωλήνα DUROFLEX/SUPERFLEX)
Αντίσταση στη διάδοση φλόγας Δεν διαδίδει τη φλόγα
Αντιστατική τεχνολογία Προστασία έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό
Αντιχαρακτική Τεχνολογιά Προστασία από την επιφανειακή φθορά από την όδευση των καλωδίων
Τύπος Κωδικός
Ø11 4040011 19.5 16.0 51 30 840
Ø13,5 4040013 20.8 18.7 80 50 1400
Ø16 4040016 23.3 21.1 80 50 1200
Ø23 4040023 30.9 28.3 80 30 720
Ø29 4040029 36.1 34.5 90 20 480

 

.PDF
Μούφα DUROFLEX – Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Μούφα DUROFLEX – Τεχνικό Σχέδιο
.PDF
Πιστοποιητικό Εφαρμογής Οδηγίας RoHS
.PDF
Πιστοποιητικό ISO 9001
.PDF
RoHS Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Δήλωση Συμμόρφωσης με Κανονισμό REACH
.PDF
Οδηγός Προϊόντων
.PDF
Δελτίο στοιχείων προϊόντος – DUROFLEX ΜΟΥΦΑ