GEONFLEX ISR Твърда тръба с двойна структурирана стена

 • КЛАС:Ν750
 • УСТОЙЧИВОСТ НА УДАР:Нормална
 • УСТОЙЧИВОСТ НА НАТИСК:750 Nt

Твърдата тръба GEONFLEX N750 на пръти беше създадена през 2011 г. и представена на Панаира за осветление и строителни технологии във Франкфурт, Германия, през 2012 г. Тя е част от групата тръби с двойна стена и е една от най-важните инвестиции на KOUVIDIS в областта на разполагането и защитата на кабели в заровени в земята мрежи. Високото й качество и механична якост, която е максималната по EN 61386-24, я правят уникална на европейския пазар. През 2017 г. компанията пусна на пазара 2-рото поколение GEONFLEX N750 с цветова маркировка, която използва различен цвят според областта на приложение (електрически инсталации или комуникационни системи), с което подобри не само продукта, но и улесни работата на електротехниците.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ИНОВАЦИИТЕ

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Идеална за защита и разполагане на заровени в земята силови и телекомуникационни мрежи (магистрали, пътни мрежи, тунели и т.н.), градоустройствени проекти (пешеходни зони, оформяне на обществени пространства, рехабилитация на исторически центрове и т.н.), градоустройствени проекти с възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове), строителни проекти като промишлени сгради, търговски центрове, жилищни сгради и т.н.

 • СТАНДАРТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ:EN 61386-24, NF P98-332/EN 12613 & ΕΝ 50520 (Πρότυπα Αναφοράς)
 • ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ:2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS)
 • ЦВЯТ:RAL 3020 червен (вътрешен слой, надлъжни линии), RAL 9004 черен (външен слой)
 • НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР:Външен (DN/OD)
 • КЛАС НА ХЕРМЕТИЧНОСТ:IP 44
 • Продуктът съответства на всички изисквания от съответните европейски директиви.
 • Продуктът и неговият производствен процес са проверени и одобрени от германския институт VDE.
 • Минимална якост на натиск
 • Мин. – макс. температура на постоянно приложение
 • Защита от проникване на твърди предмети и вода (EN 60529)
 • Продукт с допълнителна UV стабилност
 • Продукт, който способства за разпространяване на пламък
 • Намаляване на триенето при вътрешната стена на тръби с двойна стена
 • Продуктът е произведен от суровини, които не съдържат халогени – не съдържа флуор, йод, бром, хлор и т.н. (ΕΝ 50642)
 • Продуктът не е привлекателна храна за гризачи
 • Антистатична технология
 • Против надраскване технология
 • СВОЙСТВА
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • ОПАКОВКА
 • ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
 • ИЗТЕГЛЯНИЯ
1Специален материал (хлъзгав) ускорява разполагането на кабелите благодарение на значително пониженото триене с до 50%
2Не е привлекателна за гризачи (Европейски патент EP2698792). Във вътрешния слой е вложен репелент срещу животни
3Осигурява защита от проникване IP44 при свързване към съединения за свързване KOUVIDIS с куки GEONFLEX и IP68, когато се използва адхезив и херметизиращ материал KOUVIDIS
4Стабилизирана срещу UV > 5 години
5Изпитано е и е сертифицирано от германския институт VDE
6Върху тях са отпечатани основните им свойства и имат информационен водоустойчив и неизтриваем зелен етикет.
7Надлъжни широки ивици от неизтриваем цвят посочват мощността на защитените кабели
8Съдържа антистатична технология, която защитава от статично електричество (Защитена с патент: 1009810)
Свойства
Устойчивост на натиск 750 Nt (тип 750)
Устойчивост на удар Нормална
Долна граница на температурен диапазон -5oC
Горна граница на температурен диапазон +90oC
Устойчивост на огъване Твърда
Електрически характеристики С електрически изолиращи характеристики
Защита от проникване IP44 (при свързано съединение)
IP 68 (Съединение, прикрепено с херметизиращ материал KOUVIDIS)
Устойчивост срещу разпространение на пламък Способстват за разпространяване на пламък

 

Допълнителни свойства
Суровина Без съдържание на халогени, без съдържание на тежки метали (RoHS) и
специално стабилизиран термопластичен HDPE
Устойчивост на стареене Стабилизирано срещу UV (5 години)
Ниско триене (вътрешен слой) Специален материал (хлъзгав) ускорява разполагането на кабелите
Отблъсква гризачите Не е привлекателна за гризачи
(във вътрешния слой е вложен репелент срещу животни)
Цветна маркировка Надлъжни широки ивици от неизтриваем цвят посочват мощността на защитените кабели
Антистатична технология Защита от статично електричество
Тип

Номер на част

Ø75 1024075 75 60.0 6 2,90 10080
Ø90 1024090 90 74.0 6 3,60 6912
Ø110 1024110 110 92.0 6 4,30 4800
Ø125 1024125 125 104.5 6 5,30 3072
Ø160 1024160 160 136.0 6 8,30 2520
Ø200 1024200 200 167.5 6 9,70 1800
Ø250 1024200 250 212.0 6 16,70 960

 

ЛЕГЕНДА
 • Препоръчително
 • Не се препоръчва
 • Идеално според производителя
ОБХВАТИ
Открит
Скрит (суха стена)
Скрит (под мазилка)
Бетон
В подова замазка
На открито
Заровени в земята
Приложение върху дърво
Скрит (под, тавани)
.PDF
Твърда тръба GEONFLEX – Списък с технически данни
.PDF
Твърда тръба GEONFLEX OD250 – Сертификат за съответствие
.PDF
Сертификат VDE RoHS
.PDF
Твърда тръба GEONFLEX – Списък с данни за продукта
.PDF
Декларация за достигане
.PDF
Пластмасови тръбопроводни системи за подземни мрежи
.PDF
KOUVIDIS – Нашият град
.PDF
GEONFLEX – Одобрение на маркировките VDE
.PDF
Твърда тръба GEONFLEX OD250 – Сертификат за съответствие
.PDF
Твърда тръба GEONFLEX (OD75 – OD200) – Декларация за съответствие
.PDF
Сертификат ISO 9001
.PDF
RoHS Декларация за съответствие