MEDIFLEX PLUS IAS 2-слойна гъвкава тръба с антиелектромагнитна технология

 • КЛАС:33332
 • УСТОЙЧИВОСТ НА УДАР:2J
 • УСТОЙЧИВОСТ НА НАТИСК:750 Nt

Новата 2-слойна тръба MEDIFLEX PLUS с антиелектромагнитна технология отваря нови възможности при повърхностните инсталации на закрито, както и при тези от скрит тип в бетон. Гофрираната външна стена на тръбата осигурява необходимата гъвкавост и механична якост с използване на по-малко суровини. Вътрешният слой следва геометрията на външния слой, улеснявайки плавното въвеждане на кабелите.

Вътрешният слой на пластмасовата тръба MEDIFLEX PLUS съдържа нова иновативна антиелектромагнитна технология, която поглъща част от електромагнитното лъчение, което се излъчва от кабелите. Освен това във вътрешния слой е добавен специален ултрахлъзгав материал, който гарантира плавно въвеждане на кабелите.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ИНОВАЦИИТЕ

Тръбата се произвежда от специално стабилизиран термопластичен полипропилен, без съдържание на халогени (EN 50642), без съдържание на тежки метали (RoHS) и слабо отделяне на дим (EN 61034-2). Това я прави най-надеждното и безопасно решение в случай на пожар, като също така отговаря на изискванията на Регламент 364/2016/ЕС за противопожарната защита.

MEDIFLEX PLUS се предлага на пазара с нов начин на опаковане, което може да спести до 50% повече място при съхранение и транспортиране. Това също така води до по-малък отпечатък върху околната среда поради намаления обем отпадъци, оставащ след употреба.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Идеална за повърхностни монтажи на закрито и скрит тип монтажи в бетон, на места, на които се изискват допълнителни мерки за безопасност, като обществени места (хотели, молове, летища и т.н.), места със скъпо механично оборудване (машинни зали, промишлени пространства, компютърни помещения и т.н.), както и места със специален температурен режим (котелни, фризерни камери и т.н.).

 • СТАНДАРТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ:EN 61386.22, ΕΝ 50642, ΕΝ 60754-2, ΕΝ 61034-2
 • ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ:2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS)
 • ЦВЯТ:RAL 7035 светлосив (външен слой), RAL 9004 черен (вътрешен слой)
 • НОМИНАЛЕН ДИАМЕТЪР:Външен (DN/OD)
 • КЛАС НА ХЕРМЕТИЧНОСТ:мин. IP 65
 • Продуктът съответства на всички изисквания от съответните европейски директиви.
 • Минимална якост на натиск
 • Минимална якост на удар
 • Защита от проникване на твърди предмети и вода (EN 60529)
 • Продукт с допълнителна UV стабилност
 • Продукт, който не способства за разпространяване на пламък
 • Намаляване на триенето при вътрешната стена на тръби с двойна стена
 • Слабо отделяне на дим при горене (EN 61034-2)
 • Продуктът е произведен от суровини, които не съдържат халогени – не съдържа флуор, йод, бром, хлор и т.н. (ΕΝ 50642)
 • Продуктът не е привлекателна храна за гризачи
 • Номинален външен диаметър (mm)
 • Мин. – макс. температура на постоянно приложение
 • Антистатична технология
 • Антиелектромагнитна технология
 • Против надраскване технология
 • Ниска киселинност
 • СВОЙСТВА
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • ОПАКОВКА
 • ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
 • ИЗТЕГЛЯНИЯ
1Във вътрешния слой е вложена иновативна антиелектромагнитна технология
240% по-ниско триене благодарение на специален хлъзгав материал, добавен във вътрешния слой (изпитване, проведено по IEC/TR 62470)
3Без токсични или корозивни газове в случай на пожар
4Висока механична устойчивост при високи температури (105°C)
5Не е привлекателна за гризачи (Европейски патент EP2698792)
6Идеална за повърхностни монтажи на закрито и скрит тип монтажи в бетон
7Нова, специално проектирана опаковка, която спестява 25% – 50% повече пространство за съхранение
8Ниски разходи благодарение на намаленото пространство за съхранение и по-краткото време за монтаж
9Лесна за използване благодарение на способността си да възвръща първоначалната си форма след огъване.
10Съдържа антистатична технология, която защитава от статично електричество (Защитена с патент: 1009810)
Свойства Клас
Устойчивост на натиск 750Nt/5cm 3
Устойчивост на удар 2J (при-15oC) 3
Долна граница на температурен диапазон -15oC 3
Горна граница на температурен диапазон +105oC 3
Устойчивост на огъване Гъвкав 2
Електрически характеристики С електрически изолиращи характеристики 2
Защита от проникване на твърди предмети мин. IP65 6
Защита от проникване на вода мин. IP65 5
Устойчивост на корозия Не е приложимо 0
Якост на опън Не е посочена 0
Устойчивост срещу разпространение на пламък Не способства за разпространяване на пламък 1
Капацитет за окачен товар Не е посочен 0

 

Допълнителни свойства
Суровина Без съдържание на халогени, без съдържание на тежки метали (RoHS) и специално стабилизиран термопластичен PP
Антиелектромагнитна технология Поглъща част от електромагнитното лъчение, излъчено от кабелите
Ниско триене Специален хлъзгав материал, добавен във вътрешния слой
Без съдържание на халогени Без токсични или корозивни газове в случай на пожар
Слабо отделяне на дим По-добра видимост на евакуационните маршрути
Отблъсква гризачите Не е привлекателен за гризачите
Антистатична технология Защита от статично електричество
Тип Номер на част
Ø16 2036016 16 10.5 50 2,82 5850
Ø20 2036020 20 13.1 100 8.10 5600
Ø25 2036025 25 18.0 50 5.60 2600
Ø32 2036032 32 23.5 25 3.73 1100
ЛЕГЕНДА
 • Препоръчително
 • Не се препоръчва
 • Идеално според производителя
ОБХВАТИ
Открит
Скрит (суха стена)
Скрит (под мазилка)
Бетон
В подова замазка
На открито
Заровени в земята
Приложение върху дърво
Скрит (под, тавани)
.PDF
Сертификат VDE RoHS – MEDIFLEX PLUS
.PDF
MEDIFLEX PLUS – Протокол от изпитване VDE (изпитване за киселинност)
.PDF
MEDIFLEX PLUS – Протокол от изпитване VDE (слабо отделяне на дим)
.PDF
MEDIFLEX PLUS Одобрени маркировки VDE
.PDF
Декларация за достигане
.PDF
KOUVIDIS – Нашият град
.PDF
Сертификат ISO 9001
.PDF
RoHS Декларация за съответствие
Σωλήνας MEDIFLEX PLUS – Δήλωση Συμμόρφωσης
.PDF
Списък с данни за продукта – MEDIFLEX PLUS IAS 2-слойна гъвкава тръба с антиелектромагнитна технология