Квадратна 7,5x7,5 Разпределителна кутия за стени с въздушна междина

Квадратните разпределителни кутии са предназначени за разклоняващи се кабели при скрит монтаж и монтаж в стени с въздушна междина. Произведени са от първокачествени суровини, което гарантира максимална безопасност в електрическите инсталации.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Идеални за скрити монтажи и монтажи в стени с въздушна междина.

  • СТАНДАРТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ:ΕΝ 60670-22, EN 50642
  • ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ:2014/35/EE (LVD), 2011/65/EE (RoHS)
  • ЦВЯТ:RAL 5019 син (кутия), RAL 9016 бял (капак)
  • Продуктът съответства на всички изисквания от съответните европейски директиви.
  • Мин. – макс. температура на постоянно приложение
  • Продукт, който не способства за разпространяване на пламък
  • СВОЙСТВА
  • ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • ОПАКОВКА
  • ИЗТЕГЛЯНИЯ
1Опаковката не съдържа капаци
2Има 6 входа за тръби до Ø25 и 2 до Ø20 (номинален външен диаметър)
Свойства
Долна граница на температурен диапазон -15oC
Горна граница на температурен диапазон +60oC
Устойчивост на топлина 650oC
Електрически характеристики С електрически изолиращи характеристики
Защита от проникване ΙΡ2Χ
Устойчивост срещу разпространение на пламък Не способства за разпространяване на пламък

 

Допълнителни свойства
Суровина Без съдържание на тежки метали (RoHS), специално стабилизиран
термопластичен HIPS (основа) и PO blend (капак)
Входове за тръби  6 входа за тръби до Ø25

2 входа за тръби до Ø20

Тип Номер на част
Разпределителна кутия 3010105 50
Плоча на капака 3110002 50

 

.PDF
Квадратна разпределителна кутия 7,5×7,5 за стени с въздушна междина – Списък с технически данни
.PDF
Сертификат VDE RoHS
.PDF
Декларация за достигане
.PDF
KOUVIDIS – Нашият град
.PDF
Квадратна разклонителна кутия – Декларация за съответствие
.PDF
Сертификат ISO 9001
.PDF
Δελτίο στοιχείων προϊόντος – Τετράγωνο κουτί διακλάδωσης