18/10/2018

Certificat de energie regenerabilă 100%

KOUVIDIS și-a consolidat profilul de responsabilitate socială corporativă prin achiziționarea unui certificat verde emis de furnizorul nostru de energie electrică. Certificatul verde demonstrează că energia consumată la fabrica noastră este generată 100% din surse de energie regenerabile (RES).

Acest certificat verde demonstrează modesta noastră contribuție la efortul global de a proteja mediul înconjurător atunci când reducem la minim efectele negative ale producției noastre, în paralel cu reducerea întregii noastre amprente energetice.

 

Serviciul de certificate verzi are la bază sistemul de garantare a originii (GO-uri), elaborat de Comisia Europeană și a făcut parte din sistemul nostru de management de mediu pe care îl implementăm în conformitate cu standardul european EN 14001 pentru o îmbunătățire permanentă a performanțelor noastre de mediu.