Προϊόντα
ΠΡΟΒΟΛΗ
Ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης θηλυκού άκρου (ID)
Ελαστικός δακτύλιος
Θηλυκή μούφα σύνδεσης (OD)
Μούφα επισκευής
Θηλυκή μούφα σύνδεσης (ID)
Αρσενική μούφα σύνδεσης (ID)
Αρσενική μούφα σύνδεσης (OD)
Ποτηροτρύπανο
Ελαστικός σύνδεσμος διακλάδωσης (σαμάρι)
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ