Αποστράγγιση υπεδάφους

Σωλήνες Αποστράγγισης Υπεδάφους

ΠΡΟΒΟΛΗ
Θηλυκή μούφα σύνδεσης (OD)
Μούφα επισκευής
Αρσενική μούφα σύνδεσης (OD)
Λιπαντικό σύνδεσης σωλήνων και εξαρτημάτων KOUVIDIS
Ποτηροτρύπανο
Κόλλα συγκράτησης και στεγανοποίησης KOUVIDIS
Ελαστικός σύνδεσμος διακλάδωσης (σαμάρι)
Μούφα σύνδεσης
Φίλτρα
Φίλτρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ