Payment terms

ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

Οι παρακάτω όροι συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που αφορούν τις παραγγελίες της ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ (αναφερόμενη στο εξής ως ΕΤΑΙΡΙΑ), εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις και κατόπιν ειδικών γραπτών συμφωνιών. Η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διορθώσει τους γενικούς όρους συναλλαγών της έπειτα από σχετική έντυπη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ πραγματοποιεί πωλήσεις χονδρικής και συνεργάζεται με εξουσιοδοτημένους εμπόρους ή αποθήκες ηλεκτρολογικού υλικού που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλείοντας κάθε τρίτο αγοραστή (ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, τεχνικές εταιρίες, ιδιώτες, κ.α.).

ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Οι τρόποι λήψης των παραγγελιών είναι:

 • Με τηλεφωνική επικοινωνία: Μέσω ειδικής γραμμής χωρίς χρέωση (free phone) καλείτε τον αριθμό 800 11 400 500 από όλη την Ελλάδα, και πληκτρολογώντας τον αριθμό 3 συνδέεστε άμεσα με το Τμήμα Παραγγελιών.
 • Με τηλεομοιοτυπία (FAX):Μέσω ειδικής γραμμής χωρίς χρέωση (free phone) καλείτε τον αριθμό 800 11 400 600 από όλη την Ελλάδα.
 • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (MAIL): Με αποστολή στην διέυθυνση [email protected].
 • Με συμπλήρωση της ειδικής φόρμας παραγγελιών που υπάρχει στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας, www.kouvidis.gr. Για την πρόσβαση στον χώρο των παραγγελιών πρέπει να είστε εγγεγραμμένο και εγκεκριμένο μέλος.
 • Με παράδοση της παραγγελίας στον πωλητή της εταιρίας μας κατά τις προγραμματισμένες επισκέψεις του.

Μετά τη λήψη της παραγγελίας ακολουθεί αναφορά επιβεβαίωσης και ενημέρωσης ως προς το χρόνο εκτέλεσης αυτής. Ο μέσος χρόνος αναφοράς κυμαίνεται από 15 έως 20 λεπτά. Συμπληρώνοντας το ειδικό «έντυπο παραγγελίας» που βρίσκεται στο δελτίο παραγγελίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, επιταχύνετε το χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας και περιορίζετε την πιθανότητα λάθους. Για οποιαδήποτε απορία, αμφισβήτηση, παράπονο ή αντίρρηση που αφορά τη λήψη ή εκτέλεση της παραγγελίας μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα Παραγγελιών ( 2810 831 500, Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00).

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Για την εκτέλεση των παραγγελιών η ΕΤΑΙΡΙΑ διαθέτει τα παρακάτω κέντρα διανομής:

 • Κέντρο διανομής Νότιας Ελλάδας

Βιοτεχνικό Πάρκο Τυλίσου, Ηράκλειο Κρήτης

 • Κέντρο διανομής Κεντρικής Ελλάδας

Λόφος Κυρίλλου ( Έξοδος 4 Αττικής Οδού), Ασπρόπυργος, ΤΚ 19300

 • Κέντρο διανομής Βόρειας Ελλάδας

12ο χλμ. ΕΟ Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, περιοχή Σίνδου

Τα κέντρα διανομής συνδέονται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο (real time) με το τμήμα Παραγγελιών και τα κεντρικά γραφεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στο Ηράκλειο Κρήτης και διαθέτουν ιδιόκτητα φορτηγά αυτοκίνητα για την άμεση και ασφαλή εκτέλεση των παραγγελιών. Η εκτέλεση παραγγελιών μακριά από τα κέντρα διανομής, πραγματοποιείται μέσω πρακτορείων μεταφορών επιλογής του πελάτη. Η ελάχιστη καθαρή αξία για την εκτέλεση μιας παραγγελίας είναι 200€. Τα έξοδα αποστολής που προκύπτουν ανά παραγγελία, επιβαρύνουν αποκλειστικά την ΕΤΑΙΡΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ παραδίδει στα σημεία εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού που ανήκουν στο εξουσιοδοτημένα δίκτυο πωλήσεων της.

ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Με τη λήψη της παραγγελίας αποστέλλεται στον πελάτη αναφορά μέσω FAX ή e-mail για τον ακριβή χρόνο παράδοσής της. Για παραγγελίες που προέρχονται από τους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, στους οποίους βρίσκονται τα κέντρα διανομής της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, η εκτέλεση τους γίνεται άμεσα, την ίδια ημέρα, με αυτοκίνητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ (εφόσον η παραγγελία τοποθετηθεί πριν τις 12:00). Όταν η παραγγελία προέρχεται από άλλο νομό τότε εκτελείται εντός 24 ωρών από τον χρόνο λήψης της, μέσω πρακτορείων μεταφορών επιλογής του πελάτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί αφού έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση του πελάτη.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση αδυναμίας της ΕΤΑΙΡΙΑΣ να ανταποκριθεί στους προκαθορισμένους χρόνους που έχει ορίσει με τη λήψη της παραγγελίας, λόγω ανωτέρας βίας, π.χ. κυκλοφοριακή κατάρρευση, άσχημες καιρικές συνθήκες, απεργίες, απρόβλεπτα κυβερνητικά μέτρα, κ.α. τότε αναστέλλεται η ισχύς της συμβατικής μας υποχρέωσης και ο πελάτης ενημερώνεται άμεσα για τον τρόπο και τον νέο χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας του, χωρίς να δικαιούται αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση επικοινωνείτε με το τμήμα Παραγγελιών για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση ως προς την πορεία εκτέλεσης της παραγγελίας (τηλ.: 2810 831 500, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 – 16:00).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, τότε η ΕΤΑΙΡΙΑ επικοινωνεί άμεσα μαζί με τον πελάτη για να τον ενημερώσει σχετικά με την πιθανή ημερομηνία που αυτό θα είναι διαθέσιμο. Σε περίπτωση που η νέα ημερομηνία διαθεσιμότητας του προϊόντος δεν είναι ικανοποιητική, τότε η παραγγελία του συγκεκριμένου προϊόντος μπορεί να ακυρωθεί. Η τυχόν υπόλοιπη παραγγελία εκτελείται κανονικά, κατόπιν συνεννόησης.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η ακύρωση μιας παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από επικοινωνία με το τμήμα Παραγγελιών (τηλ.: 2810 831 500, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 – 16:00) σε χρονικό διάστημα 2 ωρών από την ώρα που θα αποσταλεί η επιβεβαίωση της παραγγελίας, για τα σημεία πώλησης των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου και εντός 24ωρών για τα υπόλοιπα σημεία της Ελλάδας. Μετά την παρέλευση αυτών των χρόνων η παραγγελία δεν θα είναι δυνατό να ακυρωθεί.

ΕΥΘΥΝΗ

Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της εταιρίας με τους πελάτες οποιοδήποτε παράπονο που σχετίζεται με την παράδοση μιας παραγγελίας καλό είναι να διατυπώνεται αμέσως μετά την παραλαβή αυτής. Σε περίπτωση εντοπισμού ελαττωματικού ή μη συμμορφούμενου προϊόντος ο υπεύθυνος παραλαβών οφείλει να ενημερώσει άμεσα το τμήμα Πωλήσεων (τηλ.: 2810 831 500, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 – 16:00). Σε περίπτωση δικαιολογημένου παραπόνου ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή ή επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος και τα έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν αποκλειστικά την ΕΤΑΙΡΙΑ (ισχύει μόνο για προϊόντα διατομών μέχρι Ø63).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Σε περίπτωση που το παραληφθέν προϊόν δεν είναι αυτό που έχει δηλωθεί στο δελτίο παραγγελίας ή αποδειχθεί ελαττωματικό, ο υπεύθυνος παραλαβών του πελάτη πρέπει να ενημερώνει άμεσα το τμήμα Πωλήσεων (τηλ.: 2810 831 500, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 – 16:00). Οι επιστροφές προϊόντων θα γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα Πωλήσεων εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν αποκλειστικά την ΕΤΑΙΡΙΑ (ισχύει μόνο για προϊόντα διατομών μέχρι Ø63).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η πολιτική πωλήσεων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στηρίζεται στο σύστημα των κλιμακωτών εκπτώσεων. Είναι ενιαία και αφορά όλους τους εμπόρους ηλεκτρολογικού υλικού που ανήκουν στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ καθώς και εκείνων που επιθυμούν την έναρξη μιας νέας συνεργασίας.

ΤΙΜΕΣ

Όλες οι τιμές που βρίσκονται στον επίσημο τιμοκατάλογο ή στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ www.kouvidis.gr είναι καθαρές και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των τιμών, η ΕΤΑΙΡΙΑ ειδοποιεί εγγράφως και εγκαίρως όλους τους πελάτες της.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για την κατάθεση μετρητών υπάρχει στη διαθεσιμότητα του πελάτη ο 25ψήφιος μοναδικός κωδικός πληρωμής που αναγράφεται κάθε φορά στα τιμολόγια αγορών (σε εμφανές σημείο στο πάνω-δεξί μέρος του τιμολογίου). Σε περίπτωση χρήσης του 25ψήφιου κωδικού πληρωμής η ΕΤΑΙΡΙΑ ενημερώνεται αυτόματα. Σε περίπτωση κατάθεσης μετρητών μέσω Τραπέζης. αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης πρέπει να διαβιβάζεται στο τμήμα Λογιστηρίου μέσω FAX (καλώντας τον αριθμό 800 11 400 600), προκειμένου να εκδοθεί και να αποσταλεί η σχετική απόδειξη είσπραξης. Επιταγές μπορούν να παραδίδονται μόνο στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ κατά τις προγραμματισμένες επισκέψεις τους, ή να αποστέλλονται με συστημένη αποστολή μέσω ταχυδρομείου στα κεντρικά γραφεία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ στο Ηράκλειο Κρήτης.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Όλα τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ πληρούν τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων και οδηγιών. Συνοδεύονται από μια πλήρη σειρά πιστοποιητικών τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, από τον φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA.
 • Πιστοποίηση ευρωπαϊκής οδηγίας RoHS περί απουσίας επικίνδυνων ουσιών, από το Γερμανικό Ινστιτούτο VDE.
 • Δήλωση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία χαμηλής τάσης LVD και νόμιμης σήμανσης CE.
 • Δήλωση συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό κανονισμό REACH περί σωστής χρήσης χημικών ουσιών.
 • Βεβαιώσεις αποτελεσμάτων δοκιμών και πλήρους συμμόρφωσης προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες, από το Γερμανικό ινστιτούτο δοκιμών VDΕ (Συμβουλευτείτε τον επίσημο κατάλογο της εταιρίας για τον ακριβή αριθμό των προϊόντων που φέρουν αποτελέσματα δοκιμών από το VDE).

Επιπρόσθετα, ο τεχνικός φάκελος του κάθε προϊόντος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ παραμένει στην διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου για έλεγχο ή ενημέρωση. Στον επίσημο κατάλογο και στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ www.kouvidis.gr, παρέχονται οδηγίες ασφαλούς εγκατάστασης για όλα τα προϊόντα της, ενώ για την σωστή επιλογή τους υπάρχουν προτεινόμενα πεδία εφαρμογής για το κάθε προϊόν. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αστοχίες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την κατασκευή των οποίων δεν θα ληφθούν υπόψη οι παραπάνω οδηγίες.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς η οποία ήθελε τυχόν προκύψει μεταξύ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και των πελατών της είναι τα δικαστήρια Ηρακλείου.