Κάντε Download τα Πιστοποιητικά και τις Διακρίσεις της εταιρίας KOUVIDIS


Διακρίσεις

Πιστοποίηση Best workplaces 2017 1007Kb

Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση  «Committed to excellence», EFQM

967Kb
         
«Ανάδειξη επωνυμίας μέσω ποιότητας Προϊόντος – branding», Επιμελητήριο Ηρακλείου. 1Mb
 
Εθνική Αναγνώριση Επιχειρηματικής Αρίστευσης 2007 (612Kb)
Βεβαίωση συμμετοχής ανακύκλωσης (75Kb)
    Πιστοποιητικό εγγραφής Εθνικό Μητρώο Παραγωγών  (77Kb)


Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

 
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 από τον Οργανισμό Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS (735Kb)


Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001

 
Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 από τον Οργανισμό Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS (366Kb)


Σύστημα Επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας OHSAS 18001


 
Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 από τον Οργανισμό Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS (504Kb)


Πιστοποίηση VDE

Πιστοποιητικό εγκεκριμένου χώρου παραγωγής 2018 (85kb)
Πιστοποιητικό εγκεκριμένου χώρου παραγωγής 2017 (80kb)
Πιστοποιητικό εγκεκριμένου χώρου παραγωγής 2016 (80kb)
Πιστοποιητικό εγκεκριμένου χώρου παραγωγής 2015 (48kb)
Πιστοποιητικό εγκεκριμένου χώρου παραγωγής 2014 (48kb)
Πιστοποιητικό εγκεκριμένου χώρου παραγωγής 2013 (48kb)
Πιστοποιητικό εγκεκριμένου χώρου παραγωγής 2012 (48kb)
Πιστοποιητικό εγκεκριμένου χώρου παραγωγής 2011 (73kb)
Πιστοποιητικό εγκεκριμένου χώρου παραγωγής 2010  (73kb)
Πιστοποιητικό εγκεκριμένου χώρου παραγωγής 2009 (175kb)
 
Πιστοποιητικό εγκεκριμένου χώρου παραγωγής 2008 (739Kb)


Πιστοποητικό VDE RoHS

 
Πιστοποιητικό εφαρμογής Οδηγίας RoHS (436Kb)


Για την ανάγνωση των παραπάνω αρχείων
θα χρειαστείτε  το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader.


Όνομα χρήστη
Κωδικός
Αυτόματη είσοδος
Περιοχή Μελών
Υπενθύμιση κωδικού
 
Οδηγός Προϊόντων